Doorway ondernemersgeest in evenwicht te brengen satisfied schaalbare infrastructuur, kunnen kmo’s veerkracht en kansen opbouwen tegen een achtergrond van economische onvoorspelbaarheid en stijgende kosten

Ondanks het vooruitzicht van ‘stagflatie’ – een combinatie van zwakke groei en hoge inflatie – stijgende energiekosten, een ongebakken Brexit, de Russische invasie van Oekraïne die wereldwijde leveringsproblemen veroorzaakt en een wijdverbreid tekort aan vaardigheden, valt het allemaal mee, althans voor het MKB . Volgens de British Organization Lender (BBB), is er positief nieuws. De aandeleninvesteringen in het MKB in het VK stegen in 2021 satisfied 88% tot £ 18,1 miljard, vergeleken satisfied het voorgaande jaar. De IoD was ook in een optimistische stemming, beweren “de toekomst is rooskleurig” voor het MKB, satisfied 60% optimistisch verwacht dat de omzet dit jaar zal blijven groeien.

De realiteit, zoals Debbie Bowen-Heaton, lover en Kirsty Braines, COO en husband or wife van specialisten op het gebied van bedrijfstransformatie Oliver Wight uitleggen dat niets vanzelfsprekend is. Het zijn steeds uitdagendere tijden. Die kmo’s die bijna triomfantelijk uit de diepten van de Covid-pandemie zijn gekomen, tegen de trend in van de 81 procent van de Britse kmo’s die gezegd ze werden nadelig beïnvloed, moeten op hun hoede zijn. Wat vorig jaar werkte, zal dit jaar waarschijnlijk niet meer werken, zoals het tempo van verandering en toenemende uitdagingen.

Het probleem is dat deze snelgroeiende kmo’s profiteerden van de snelle acceptatie van online bestellen en een culturele verschuiving in levensstijl en werkpraktijken, gedreven door kantoorsluitingen en lockdowns. De verkoop schoot omhoog, ver boven verwachting, maar we hebben al gezien dat bedrijven zichzelf overspannen. En wat gebeurt er daarna? Al dat gepraat above een ‘nieuw normaal’ was een beetje misplaatst. Normaal is de wereld waarin u nu leeft, de wereld die related is voor uw bedrijf en uw klanten. Voor het MKB betekent dat onvoorspelbaarheid.

Als Fb, OESO en Wereldbank Worldwide Condition of Compact Small business Report beweert, “ondanks hun wendbaarheid, vanwege hun kleinere schaal en beperktere toegang tot middelen, worden MKB-bedrijven geconfronteerd met een aantal uitdagingen. Zelfs in een gezonde economie kunnen ze te maken krijgen achieved unieke financiële, source chain-, netwerk- en resourcebeperkingen.”

Dat is het probleem. Zonder schaal en het vermogen om te plannen en te voorspellen, zoals grotere organisaties, zullen kmo’s van character altijd kwetsbaarder zijn voor snelle groei en snel veranderende marktomstandigheden. Een belangrijk probleem is de scheduling. MKB-bedrijven plannen zelden. Ze hebben de neiging om reactiever te zijn. Wanneer een bedrijf klein en wendbaar is, kan het het zich veroorloven om snel te handelen, maar naarmate de verkoop groeit en de verwachtingen groeien, zijn er meer uitdagingen.

Het beheren van toeleveringsketens en inventaris, vooral in een tijd van wijdverbreide logistieke problemen, kan moeilijk zijn zonder de mogelijkheid om prioriteiten te stellen en te voorspellen. Cashflow wordt een probleem, omdat de financiën dun gespreid zijn. Een veranderende bedrijfscultuur, naarmate er meer mensen bij het bedrijf komen werken, kan leiden tot een laag moreel, terwijl de verwachtingen van de klant hoog blijven en steeds moeilijker te vervullen zijn.

Prioriteiten stellen kan moeilijk zijn zonder een volledig begrip van de affect van bepaalde beslissingen op elke afdeling en elk proces. Kortom, een snelgroeiende KMO zonder setting up vliegt blind zonder enig idee wat er om de hoek ligt. In de volatiele economie van vandaag is dat een enorm risico om te nemen.

Wat kmo’s moeten doen, is proberen een balans te vinden tussen het implementeren van kernprocessen die de zichtbaarheid vergroten en de besluitvorming informeren, met behoud van de cultuur en methoden die het bedrijf in de eerste plaats tot een succes hebben gemaakt.

Dat is een leiderschapsuitdaging. Dus, hoe kunnen MKB-leiders hun organisatie machtigen, meer controle krijgen en betere beslissingen nemen about de toekomstige richting van het bedrijf? Uiteindelijk moeten ze plannen, efficiënt en effectief om hun visie te realiseren.

Geïntegreerde arranging: sleutel tot veerkracht van de toeleveringsketen en het bedrijfsleven

Een van de grootste uitdagingen voor alle bedrijven is wendbaarheid en veerkracht. De pandemie verergerde de problemen die al bestonden met kmo’s, vooral op het gebied van cashflow, maar het is ook een katalysator geweest voor het ontstaan ​​van nieuwe problemen. Toeleveringsketens zijn onder druk komen te staan, waarbij moderne modellen voor voorraadbeheer en klantenservice in twijfel worden getrokken, omdat producttekorten bedrijven hebben verstoord.

Wereldwijde gebeurtenissen blijven de toeleveringsketens ondermijnen, niet in het minst de oorlog in Oekraïne, maar dit is iets waar alle kmo’s mee te maken krijgen als ze duurzame groei willen genieten. Dat betekent introspectie hebben en inzicht hebben in de kernprocessen van het bedrijf, waar ze goed werken en waar ze tot potentiële problemen leiden.

Een belangrijk gebied is details. Zoals Gartner opmerkt in zijn paper Gartner voorspelt de toekomst van provide chain-technologie “de meeste source chain-organisaties zijn functioneel geïsoleerd en daarom gemeten binnen hun respectieve domeinen en rollen.” Dat betekent dat er beperkte ruimte is voor setting up en prognoses, omdat alle gegevens fulfilled betrekking tot leveranciers, voorraad, toekomstige productbeschikbaarheid enzovoort niet volledig worden benut.

Bovendien gebruiken te veel MKB-bedrijven nog steeds op papier gebaseerde processen, dus het is niet verwonderlijk dat zoveel MKB-bedrijven een beperkt vermogen hebben om een ​​toekomst op langere termijn te voorspellen. Het aanpakken van dit soort verouderde processen is essentieel. Om kmo’s wendbaarder te maken, risico’s te verminderen, het bedrijf sterker te maken en verantwoording af te leggen, moet er een meer gestructureerde richting komen. Het verbeteren van de gegevensstroom, analyse, preparing en prognoses is van fundamenteel belang voor die structuur.

Elke afdeling heeft ook een rol te spelen en elke afdeling zal zijn eigen eisen stellen op het gebied van vaardigheden en financiering, maar fulfilled gegevens en scheduling kunnen besluitvormers beter weten waar te investeren om groei mogelijk te maken. Welke markten zullen lucratiever zijn? Welke klanten gaan groeien en blijven kopen? Welke leveranciers zijn duurzamer en robuuster?

Dat betekent ook niet dat de ondernemersgeest getemperd hoeft te worden. Verre van. Een meer gestructureerde en veerkrachtige kmo, fulfilled een duidelijke visie op basis van nauwkeurige prognoses, zal de creativiteit, wendbaarheid en gedrevenheid alleen maar vergroten. Als de concurrentie toeneemt tijdens een economische krapte, kan dat alleen maar een goede zaak zijn.