Hoe u de digitale transformatie kunt verbeteren en de AI-uitdagingen in uw bedrijf kunt overtreffen

Digitaal transformatie is een nietje geworden voor organisaties die zich richten op het verbeteren van efficiëntie en innovatie in dit zeer competitieve tijdperk.

Statistieken geven aan dat de markt voor digitale transformatie een exponentiële groei laat zien, aangezien veel bedrijven een digitale strategie hebben geïmplementeerd of overwegen in die richting te gaan. Hoewel het altijd al nodig is geweest voor bedrijven om hun processen te digitaliseren, kan de COVID-19-pandemie worden toegeschreven aan het versnellen van de acceptatie van digitale transformatie.

De uitdagingen van de pandemie vroegen om de snelle implementatie van een digitale strategie voor bedrijfscontinuïteit.

Het adopteren van digitale transformatie is echter niet zonder uitdagingen. We onderzoeken verschillende uitdagingen die zich voordoen wanneer bedrijven de reis naar digitale transformatie en integratie van AI in kernfuncties beginnen, evenals manieren om de digitale transformatie te verbeteren.

Om mogelijke integratie-uitdagingen te overwinnen, moet u samenwerken achieved uw leverancier om ervoor te zorgen dat iedereen het proces begrijpt. Het vereist ook dat de leverancier een bredere skills heeft dan alleen het bouwen van modellen.

Het risico op falen wordt verkleind wanneer de AI-implementatie strategisch en stapsgewijs gebeurt. Nadat je AI fulfilled succes in je systeem hebt geïntegreerd, moet je nog mensen trainen om het design te gebruiken.

Focus op de klanten

Bepalen waar te beginnen achieved digitale transformatie en AI is voor veel organisaties altijd een uitdaging. Ze beperken hun focus tot het verbeteren van processen om de operationele kosten te verlagen.

Hoewel dit even belangrijk is, doet elk ander bedrijf hetzelfde, wat geen concurrentievoordeel oplevert.

Focus op de klanten

Bron

Bovendien zult u het zonder een duidelijke strategie waarschijnlijk moeilijk vinden om digitale oplossingen te creëren die aanzienlijke bedrijfswaarde en een hogere ROI toevoegen.

Het verbeteren van uw inspanningen op het gebied van digitale transformatie begint door de klanten centraal te stellen in uw inspanningen. Probeer inzicht te krijgen in de behoeften van uw klanten en hoe u hun algehele ervaring op elk contactpunt kunt verbeteren.

Implementeren van klantgerichte strategieën en aantrekkelijke web-site ontwerp om gelijke tred te houden achieved de huidige tendencies en het gedrag van klanten, kan een leidraad zijn voor de technologieën waarin moet worden geïnvesteerd om de algehele prestaties te verbeteren.

Beheer obtain-in

Verandering komt vaak fulfilled weerstand uit alle hoeken. Het is gebruikelijk dat het topmanagement weerstand biedt aan digitale transformatie en AI-integratie, vooral wanneer ze vinden dat de organisatie prima werkt.

Bovendien maakt het gebrek aan zekerheid more than ROI en leiders die de status-quo willen handhaven het moeilijk om de belanghebbenden te overtuigen, wat het proces ontspoort. Bovendien sijpelt het falen om verandering van de top te omarmen doorway naar de hele organisatie, waardoor de inspanningen verder worden verlamd.

Het topmanagement heeft de taak om de bedrijfsdoelen hoog te houden, wat inhoudt dat je moet begrijpen dat groei gepaard gaat met verandering.

Bovendien moet je een digitale circumstance bouwen door ROI aan te tonen, binnen het finances te blijven, voortgang te rapporteren en duidelijke communicatie te hebben. Werk daarnaast aan het verbeteren van verandermanagement, achieved identify van bovenaf.

Gegevenssilo’s opsplitsen

Succesvolle integratie van AI in bedrijfsactiviteiten vereist de beschikbaarheid van hoogwaardige datasets. Organisaties krijgen verschillende datastromen binnen, zowel gestructureerd als ongestructureerd. Toegang krijgen tot kwaliteitsgegevens en bepalen welke gegevens moeten worden gebruikt om het leerproces van AI-systemen te verbeteren en de besluitvorming te verbeteren, is vaak een uitdaging.

Het doorbreken van datasilo’s is de sleutel tot het gebruik van kwaliteitsdata in de hele organisatie, wat leidt tot betere data-analyse. Bovendien helpt het identificeren van de juiste equipment voor info-analyse bij het uitvoeren van analyses die tot betere beslissingen leiden.

Bijvoorbeeld, kennisgrafieken gebruiken voor machine discovering kan helpen bij het verbeteren van de toegang tot gegevens en het ophalen van informatie, evenals het begrijpen van gegevensrelaties van de gegevensactiva om weloverwogen aanbevelingen te doen.


Het integreren van AI in uw bestaande systemen is een complexere course of action dan proberen een browserplug-in te installeren. De interface en elementen die nodig zijn om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen, moeten worden vastgesteld.

Bepaalde regels zijn really hard gecodeerd. We moeten rekening houden fulfilled de vereisten voor gegevensinfrastructuur, gegevensopslag, etikettering en het invoeren van gegevens in het systeem.

Vind de juiste technologie

Het integreren van AI en automatisering in operaties vereist een robuuste technologische infrastructuur achieved onberispelijke verwerkingscapaciteiten. Het vernieuwen van het technologische landschap kan echter kostbaar zijn, wat voor veel organisaties een uitdaging vormt.

Het succes van een digitale transitiestrategie hangt sterk af van het vinden van de juiste technologie. U kunt bijvoorbeeld verschillende instruments gebruiken die uw werk gemakkelijker maken op basis van uw behoeften. Een goed voorbeeld is de telegram spion app voor het geval u monitoring op uw telefoon nodig heeft.

Bovendien kunt u binnen uw price range blijven doorway niet te investeren in onnodige technologieën die geen waarde toevoegen. Get started met het identificeren van de technologische behoeften van uw organisatie. Het is ook belangrijk om technologieën voor implementatie te testen op geschiktheid.

Focus daarnaast op het aanpassen van de eindgebruikerservaring.

AI integreren

Bron

Elk AI-systeem vereist facts als onderdeel Daarom is het van cruciaal belang om, voordat u gegevens gaat gebruiken voor uw equipment discovering-modellen, de problemen te begrijpen die verband houden fulfilled gegevens, namelijk die satisfied betrekking tot kwantiteit, kwaliteit, relevantie en naleving van de regelgeving.

Er zijn veel free of charge openbare datasets beschikbaar voor ML- en AI-experimenten, maar je moet er nooit je productiesystemen mee trainen.

Culturele aanpassingen maken

Zoals eerder gezegd, stuit de digitale transitie op veel weerstand. Naast het topmanagement worden organisaties geconfronteerd fulfilled uitdagingen van werknemers die niet openstaan ​​voor het omarmen van nieuwe technologieën op de werkvloer. Dit komt vaak voort uit een gebrek aan een innovatieve cultuur.

Als u de digitale transformatie in uw organisatie wilt verbeteren, is het creëren van een cultuur van aanpassingsvermogen en innovatie essentieel.

Dit is een cultuur die creatief denken cultiveert en een open geest om te experimenteren fulfilled verschillende strategieën voor betere prestaties.

Organisaties kunnen financieel en cultureel profiteren van kunstmatige intelligentie. Groups die AI-systemen gebruiken, kunnen productiever en satisfied meer trots samenwerken, waardoor hun algehele kracht toeneemt. Deze culturele voordelen kunnen diep doordringen in de bedrijfsvoering, waardoor de veronderstellingen die het gedrag van organisaties sturen worden versterkt en het nastreven van meer inzichtelijke doelstellingen wordt gegarandeerd.

Conclusie

In dit tijdperk van felle concurrentie is digitale transformatie niet langer optioneel maar noodzakelijk. Het is belangrijk om voorop te blijven lopen en de klantervaringen te verbeteren. Organisaties worden echter geconfronteerd satisfied tal van uitdagingen bij hun inspanningen.

Een cultuuromslag maken, investeren in de juiste technologie, datasilo’s doorbreken, de klant centraal stellen en het beheer verbeteren, kan helpen om een ​​aantal van de uitdagingen te overwinnen.

Bewustwording van de kwetsbaarheid van organisaties vormt de kern van initiatieven voor digitale transformatie. Leiders begrijpen dat innovatie en verandering nodig zijn om zich aan te passen aan en te concurreren in een wereldwijde, digitale omgeving. Maar meer mensen dan ooit zijn zich niet bewust van hoe snel de technologie evolueert.

Flexibel zijn betekent niet bang zijn om van koers te veranderen. Het houdt in het omarmen van kansen wanneer ze zich voordoen. Leun hier op in, ook al laat het feit dat je een digitale transitie doormaakt al zien hoe wendbaar je bent.

Aarzel niet om verouderde technieken te vervangen doorway nieuwe of om nieuwe processen en tools te gebruiken.

bericht door Amanda Moore (10 berichten)

Amanda Moore is een Web optimization-expert satisfied 3 jaar ervaring. Ze ontwikkelt zoekwoordplannen doorway regelmatig zoekwoordonderzoeken uit te voeren om inhoudsideeën te genereren. Ze is creatief en haalt haar inspiratie uit muziek.

Leave a Reply